kütləvi

kütləvi
sif. <ər.>
1. Geniş xalq kütləsinin, yaxud çoxlu adamın iştirakı ilə olan. Kütləvi fəhlə hərəkatı. Sülh tərəfdarlarının kütləvi hərəkatı. // Kütlənin iştirakı ilə olan, çox adam tərəfindən görülən. Kütləvi səhnə. Kütləvi gəzinti. – İndi böyük və geniş foyedə ağır və yeknəsəq addımlarla kütləvi bir vals oynanırdı. S. H.. Slavyanlar İtaliya faşistlərindən intiqam almaq üçün kütləvi surətdə partizan dəstələrinə qaçırdılar. S. Vəliyev. // Tək-tək adam tərəfindən deyil, bir çoxları tərəfindən edilən, göstərilən; kütləyə xas olan.
2. Kütlə üçün, çox, külli miqdarda, geniş miqyasda. Kitab kütləvi tirajla buraxılmışdır.
3. Geniş kütlə üçün görülən, xalq üçün edilən. Keçən gün seçkiqabağı məni seçicilər arasında kütləvi iş aparmaq üçün Xıdırlıya göndərdilər. S. Rəh.. // Geniş kütlə üçün, çoxlu adam üçün olan. Kütləvi kitabxana. Kütləvi nəğmələr.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kütlənmə — «Kütlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləşmə — «Kütləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləvi — ə. kütləyə mənsub olan, geniş xalq kütləsinə aid olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kütlə — is. <ər.> Mexanikanın əsas kəmiyyətlərindən biri – bir cisimdə olan maddənin miqdarını ölçən əsas kəmiyyət; cismin, ona təsir edən qüvvəyə nisbətlə inersiyalılığın ölçüsü. 2. tex. Formasız, xəmirvari qatı və ya yarımqatı maddə. Yapışqan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləşmək — f. 1. Küt olmaq, kəsməz hala gəlmək, kəsəri azalmaq; korşalmaq. Balta kütləşib. Bıçaq kütləşib – Baxma rəfiqə, qohum, qardaşa; Kütləsib, ülgüclərini çək daşa! Ə. N.. Neçə vaxtdı ki, Gövhər qiyməkeşi işlətmirdi . . qiyməkeş yaman kütləşmişdi. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütlə — (Bərdə) quduzluq əleyhinə dərman. – Ə:də, bazara gedən olsa, bir əz kütlə aldı, quduz dalıyan mallara verəx’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kütləşmək — (Şamaxı) ciftləşmək (itə aiddir). – İtlər kütləşib …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kütləli — sif. Kütləsi olan; tutumlu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütlənmək — bax kütləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləndirilmə — «Kütləndirilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”